top of page

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Beklenmedik, ani olan olaylarda insanlar yeni duruma adapte olmakta zorlanırlar. Mevcut durum değişikliğiyle hayatlarını nasıl sürdürecekleri bir problem oluşturur. Ve bu yeni durum beraberinde eski travmaları da tetikleyebilir ve durum katlanarak içinden çıkılması zor bir hale gelebilir. Böyle travmatik olaylar depresyon, iç kapanış, çekingenlik korkaklık, anksiyete, hayatta durma, ilerleyememe, panik atak, hüsran, reddediş, kopuş, vesvese vb. durumlar ortaya çıkarır. O nedenle bir uzmanın yardımını almak duygusal ve düşünsel deşarjı sağlayarak adaptasyon süresini kısaltacaktır, çeşitli çözümler bulmanızı kolaylaştıracaktır. 

Boşluk hissi, aidiyet problemleri, derin bir acı, hüsran, hayal kırıklığı hayatı çok zorlaştırabilir, çeşitli blokajlar oluşturabilir, eski blokajları perçinleyebilir.  Bu blokajlar duygusal, düşünsel, ruhsal, bedensel olabilir. Her seviyede bu blokajların çözülmesi kişinin hayatını yeniden düzenlerken rahatlamasını sağlar ve hatta blokajlar nedeniyle farkına varamadığı çözümleri görmesini sağlar. Regresyon yapılarak çeşitli düzeylerdeki ve derinliklerdeki blokajlara ve travmalara ulaşılır ve oluşan anlayış, farkındalık kördüğümleri çözülebilir, yeni duruma adaptasyon kolaylaşır.  

bottom of page