top of page

Migren, Baş Ağrıları ve Diğer Ağrılar

Baş ağrıları ve migrenlerde hatırlanamayan, unutulmuş  çarpma vurma, fiziksel zedelenme,  zarar görme, baş bölgesinden darbe alma gibi etkiler mutlaka araştırılmalıdır. Geçmiş yaşamdaki kafa travma etkilerini ve tepkilerini bu tarz çarpmalar, vurmalar, kazalar tetiklerler ve dayanılması güç ağrılar ortaya çıkabilir. Bu tip problemlerde regresyon oldukça etkili  bir yöntemdir.

Bazı tip baş ağrıları ve migrenlerin altında ise de ise duygusal gerginlikler, duygusal blokajlar yatar. Bastırılmış öfkeler, kin nefret gibi duygular ve arzular, engellenmişlikler yatar. Yüksek tempoda çalışma nedeniyle kişilerin kendi güçlerini ve becerilerini aşan yükler almış olmaları  yatar. Yetersizlik ve değersizlik duyguları tetiklenir ve bastırılır. Kişinin kendi kendisinden olan beklentilerini kendisi karşılayamamış olabilir. Zihinsel ve içsel acı, ağrı olarak kendini gösterir. Bu etkilerin tamamı bilinçaltında yer etmiştir. Bilinçaltına inilip bu etkiler bilinç üstüne çıkarılmadıkça duygusal, düşünsel yaralar, tümörler gibi içten içe büyür ve içeride çürürler ve hastalığa neden olurlar. Regresyon ise etki - tepki sürecini, sebep - sonuç ilişkisini ortaya çıkaran en etkili yöntemdir. Araştırılıp altta yatan nedenler ortaya çıkarılırsa pekçok sorunun çözülebileceği gibi ağrılar ve migrenler de iyileştirilebilir.

bottom of page