top of page

Çocuklarla Çalışmalarım

 • Çocukların gece korkuları, karanlık korkuları, kendi başlarına uyuyamama sorunları son derece zorlayıcıdır. Bazen uzun yıllar sürer, bazen dönemsel olur. Sağlıklı uyku gün içindeki aktivitelerini, huzurlarını, başarılarını ve aile içindeki ilişkileri olumlu yönde etkiler. Huzurlu uyku genel sağlık için oldukça önemlidir. O nedenle bu sorunları önemsemek ve çözmek gerekir.

 • Ders çalışmaya ve öğrenmeye olan ilgisizlik

 • Ders başarısında gerileme, ani düşüşler

 • Arkadaş edinmede ve arkadaşlık ilişkilerinde problemler

 • Akran Problemleri ve zorbalığa maruz kalma veya zorbalık yapma

 • Bilgisayar oyunları bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı

 • Kendine veya arkadaşlarına zarar verme

 • Sınav stresi, kaygısıyla başa çıkmada zorlanmalar

 • Konsantrasyon ve odaklanma problemleri

 • Hiperaktivite 

 • Boşanma, taşınma, kaza, ölüm gibi köklü değişikliklerdeki adaptasyon güçlükleri

 • Öfke, saldırganlık, sinirlilik problemleri

 • İçe kapanıklık, çekingenlik, öz güven sorunları

 • Kardeş ilişkilerindeki kıskançlıklar gibi çocukların pek çok problemlerini çözmelerine yardımcı oluyorum.

 • Ayrıca performanslarını ortaya koyabilmeleri, kendi özgün ve özel karakter ve niteliklerini yaratabilmeleri için mentörlük ve koçluk yapıyorum.

 • Eğer çocuklar yani öğrenciler istiyorlarsa telkinsel metodlarla motivasyonlarını artırıp ders ve sınavlarda başarılı olmaları için onlarla çalışıyorum.

bottom of page