top of page

Ergenlerle 

Çalışmalarım

  • Gençlerin bu dönemdeki en öne çıkan sorunları aile ile ayrışan, benzeşmeyen yönlerinin daha belirgin bir şekilde ortaya çıkması ve çeşitli çatışmalarda ayrışmanın pekişmesidir. Aidiyet sorunları baş gösterebilir ve öfke patlamaları, uyuşmazlık açığa çıkar. Özgün bir karakter olarak onay arayışı ve beğenilme ihtiyacı, özgürlük kavramının yeniden yorumlanması sırasında kendini ispatlama, gösterme, farklılığını ilan etme asi çıkışlara sebep olabilir. Ebeveynin beklentileri ve kendi geleneksel aile yapılarıyla çocuklarının uyuşmayan beklentileri çatışma halindedir. Her iki taraf için de beklenti ayarı yapılması gerekir ve uyuşma zemininin nasıl yaratılacağı konusuna çalışmak gerekir.

  • Tek sorun gençlerin aileleriyle aralarında olan bu tarz sorunlar değildir. arkadaşlarıyla da aralarındaki benzeşen ve benzeşmeyen yönleri belirginleşmeye başlayacak genç kendi karakterini yaratıp pekiştirirken arkadaşları ile de arasında çeşitli uyum sorunları olabilecektir.

  • Gençlerin bu dönemde cinselliklerini keşfetmeleri ile kız ve erkek arkadaş ilişkileri başlayacak, ilk aşkların ve ilk ayrılıkların yaşandığı dönem başlayacaktır. Birçok kişinin hayatında bu ilişkilerin kalıcı etki yarattığını görmekteyiz. 

  • Yukarıda sözü edilen durumlarda gerekiyorsa mutlaka destek alınmalıdır. Destek alındığında birçok problem erkenden çözülür ve ileriki dönemlere kemikleşerek aktarılması engellenmiş olur. 

bottom of page