top of page

Gebelik ve Fertilite Problemleri

Gebelik problemlerinin bir kısmında geçmişte yaşanmış olumsuz cinsel tecrübeler yatar.  Bu tecrübelerin bir kısmı geçmiş yaşamlarda yani önceki enkarnasyonlarda yaşanmıştır.

Eşler arasındaki uyum sorunları da gebeliği engelleyen faktörlerdendir. Aile içinde yaşanan gerginlikler de kişileri yoğun biçimde olumsuz yönde etkileyebilir. 

Gebe kalmakta zorluk yaşanıyorsa mutlaka ve mutlaka psikolojik sorunlar, duygusal sorunlar incelenmeli ve çözülmelidir. Regresyon bu tarz sorunların çözülmesinde oldukça etkilli bir yöntemdir. Mutlaka denenmelidir.

bottom of page