top of page
Yürüyüş İnsanlar

İş Hayatında Motivasyon Kayıpları

Kayıp parça

İş hayatı zamanımızın ve mental eforumuzun neredeyse  tamamını alıyor ve kariyerimiz başladıktan sonra hemen hemen her şeyi bu kariyer çerçevesinde planlayıp düzenliyoruz. İş hayatı başlar başlamaz ana odak noktamız iş hayatındaki başarımız veya başarısızlığımız oluyor. Ve kariyerimizdeki yükselme veya tıkanıklıklar, istediğimiz işte çalışma ya da çalışamama, aldığımız sorumluluklardaki yeterlilik veya yetersizliklerimiz, beceri ve beceriksizliklerimiz, iş çevresindeki ilişkileri sevme veya sevmeme, ekibe adatasyon güçlükleri, alınacak, tamamlanacak işler, projeler, onları zamanında yetiştirme veya yetiştirememe, maliyet, finans hesapları, öngörüleri, ekonomideki inişler çıkışlar, işimi kaybeder miyim endişeleri vs. vs. saymakla bitmez çoklu yetenek, beceri, nitelik ve karakter geliştirme ağının içine düşüyoruz.

Hiyerarşik ilişkilerde zorlanmalar, dikey veya yatay hiyerarşide karşılaşılan güçlükleri yönetememe bazen kişiliğin dağılıp gitmesine kadar sonuçlara yol açabiliyor. 

İş yaşamı ve Ev yaşamı ve Özel yaşam dengesini nasıl oluşturup yürüteceğimizi deneme yanılma yoluyla keşfediyoruz veya keşfedemiyoruz. 

Tüm bu karşılaşılan güçlüklerle ilgili psikolojik destek almak bazen zorunlu hale geliyor. Bu sorunların çok çok derin kökleri olabildiği gibi daha yüzeyel nedenleri de olabiliyor.

Bilinçaltına itilmiş geçmişten gelen bir takım istenmeyen durumlarla başa çıkmayı güçleştiren etkiler öz güven sorunlarına, öz yeterlilik sorunlarına neden olabiliyor. Ve bunların her biri çözmek gereken sorunlar olarak önümüze gelebiliyor. Biraz destek ve gayretle bunları çözmek çok da zor değildir. Destek almaktan çekinmeyin.

bottom of page