top of page

Karmik

Problemler

Yanlış eylemler yanlış sonuçlar, doğru eylemler doğru sonuçlar doğurur. Geçmişimiz bizi takip eder. Biz geçmişimizi düzelterek ilerleriz. Evrimleşiriz, ruhsal, zihinsel, duygusal, bedensel olarak titreşimlerimizi yükseltiririz. Daha üstün nitelikler geliştiririz. İlişkiler progresiftir o nedenle terapiler progresif olmak zorundadır. Hep bir önceki bozukluğu tamir ederek, Yanlış olanı düzelterek, Eksik olanı tamamlayarak, Dar kapsamlı olanı daha geniş kapsamlı hale getirerek, İlave edilmesi gerekenleri ilave ederek ilerleriz. 

Negatif karmik durumlar yarattığımızda da onunla ilgili tüm alanları sonraki enkarnasyonlarda düzeltmemiz gerekir.  

Bu karmik durumlar:

  • Bazı aile ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, iş ilişkilerinde, geçmişten gelen ödeşmelerin yapılması şeklinde ortaya çıkar.

  • Bazen hastalık olarak ortaya çıkar.

  • Bazı hayatı tekrarlayarak zora sokan benzer olayların yaşanması yoluyla ortaya çıkar.

  • Para kayıpları, itibar kayıpları, kariyer kayıpları vb. gibi kayıplar olarak ortaya çıkar.

  • Eskiden yapılan vicdana ters davranışları düzeltmeyi gerektiren yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutan hayatlarda ortaya çıkar.

Negatif karmaların temizlenmesi ve karmanın tekrar dengeye gelmesi uzun ve zahmetli bir yaşamı gerektirebilir. Regresyon yoluyla bu karmik ilişki ağı ortaya çıkarılabilir. ​

bottom of page